نحوه نمایه سازی مقالات

  1. درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس
  2. امکان چاپ 10 مقاله برتر برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبر ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد
  3. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
  4. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران
  5. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در در مرکز استناد علمی ایراسیس iraCiC
  6. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID
  7. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)